Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2020 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2020 (III kadencja)

 

X posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (20.02.2020) 
1 UCHWAŁA NR X/26/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr VI/40/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 08 czerwca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
• Pobierz (PDF, 730 KB)

 

XI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (26.02.2020) 
1 UCHWAŁA NR XI/27/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynku biurowego przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli obejmującego wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2,12 MB)

 

XII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (02.04.2020)
1 UCHWAŁA NR XII/28/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 414 KB)

 

XIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.05.2020) 
1 UCHWAŁA NR XIII/29/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za 2019 rok
• Pobierz (PDF, 12,7 MB)
2 UCHWAŁA NR XIII/30/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2019
• Pobierz (PDF, 574 KB)

 

XIV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (31.08.2020) 
1 UCHWAŁA NR XIV/31/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 460 KB)

 

XV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (09.11.2020) 
1 UCHWAŁA NR XV/32/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
• Pobierz (PDF, 2,03 MB)
2 UCHWAŁA NR XV/33/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 4,98 MB)
3 UCHWAŁA NR XV/34/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
• Pobierz (PDF, 761 KB)
4 UCHWAŁA NR XV/35/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
• Pobierz (PDF, 880 KB)
5 UCHWAŁA NR XV/36/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1,21 KB)
6 UCHWAŁA NR XV/37/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 843 KB)
7 UCHWAŁA NR XV/38/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6,19 MB)
8 UCHWAŁA NR XV/39/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierowników i pracowników referatów do podpisywania zawiadomień o zmianie wysokości  opłaty w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 603 KB)
9 UCHWAŁA NR XV/40/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2021  
• Pobierz (PDF, 2,77 MB)
10 UCHWAŁA NR XV/41/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2021 - 2024
• Pobierz (PDF, 3,53 MB)

 

XVI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (08.12.2020) 
1 UCHWAŁA NR XVI/42/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  w Nowej Soli na rok 2020
• Pobierz (PDF, 816 KB)
2

UCHWAŁA NR XVI/43/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1,24 MB)

3 UCHWAŁA NR XVI/44/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 674 KB)
4

UCHWAŁA NR XVI/45/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 3,68 MB)

   

wstecz