Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
Szukaj

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna37,95%.139585
.Rejestr zmian28,13%.103478
.Rejestr działalności regulowanej1,01%.3708
.Wyszukiwarka0,13%.483
.2016 (II kadencja)0,56%.2076
.2015 (II kadencja)0,42%.1531
.Ogłoszone0,03%.113
.Przetarg rozstrzygnięty 2013 20,04%.138
.Nowa Sól: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Związku Międzygminnego EKO - PRZYSZŁOŚĆ oraz zakup wyposażenia0,15%.548
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego0,23%.860
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - I etap remont wnętrza budynku0,20%.729
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Związku Międzygminnego "EKO–PRZYSZŁOŚĆ"0,15%.568
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - remont dachu, renowacja stolarki okiennej, izolacja ścian piwnic, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrodzenie i zagos0,18%.675
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - remont dachu0,15%.570
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli II etap - renowacja stolarki okiennej0,18%.677
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej0,16%.598
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - izolacja ścian piwnic0,17%.619
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - remont dachu0,17%.622
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - wykonanie elewacji budynku, renowacja stolarki okiennej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu0,19%.682
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - wykonanie elewacji budynku, renowacja stolarki okiennej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu0,16%.582
.Remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap - wykonanie elewacji budynku, renowacja stolarki okiennej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu0,16%.588
.Świadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Związku Międzygminnego0,15%.538
.Przetarg ogłoszony 10,13%.487
.Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Związku Międzygminnego EKO - PRZYSZŁOŚĆ oraz zakup wyposażenia (Termin: 11.0,16%.582
.Przykładowy przetarg 2: Nazwa przetargu 20,02%.85
.Regulamin naboru0,31%.1138
.Menu dolne0,04%.144
.Dane kontaktowe0,84%.3075
.Zamówienia z wolnej ręki0,31%.1135
.20140,25%.929
.20130,24%.884
.20120,29%.1077
.20121,03%.3775
.20150,25%.915
.Ogłoszenia0,63%.2329
.2016 (II kadencja)0,43%.1594
.Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych0,34%.1251
.Statut0,55%.2021
.Wykaz numerów telefonów0,35%.1283
.Organy Związku0,40%.1485
.2012 (I kadencja)0,39%.1420
.Dostęp do informacji publicznej0,16%.572
.2013 (I kadencja)0,35%.1281
.2012 (I kadencja)0,42%.1556
.2014 (I kadencja)0,33%.1227
.Harmonogramy, deklaracje, wzory druków do pobrania0,43%.1590
.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa0,07%.244
.Podmioty odbierające odpady komunalne0,34%.1261
.Miejsca zagospodarowania odpadów0,41%.1492
.2014 (I kadencja)0,34%.1268
.2015 (II kadencja)0,38%.1383
.20160,30%.1095
.20140,27%.995
.2014 (II kadencja)0,29%.1066
.Informacje ogólne0,35%.1285
.20130,29%.1053
.2013 (I kadencja)0,34%.1243
.20150,26%.967
.Informacje0,03%.103
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 29.06.2016 09:00)0,81%.2989
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,72%.2643
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,72%.2635
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,69%.2556
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,69%.2555
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"0,21%.776
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,65%.2402
.20170,27%.1011
.Kwestionariusz osobowy0,26%.942
.2017 (II kadencja)0,31%.1149
.Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi 20160,05%.168
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi: 20160,03%.124
.2017 (II kadencja)0,04%.142
.20160,28%.1023
.2017 (II kadencja)0,32%.1194
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,58%.2144
.Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ (Termin składania ofert: 30.06.2016 09:00)0,58%.2132
.2018 (II kadencja)0,32%.1163
.2018 (II kadencja)0,27%.1005
.20180,26%.968
.20170,22%.820
.Klauzula informacyjna0,25%.907
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,04%.154
.Rejestr zmian0,12%.459
.Rejestr zmian0,28%.1027
.Rejestr zmian0,20%.725
.Rejestr zmian0,33%.1228
.Rejestr zmian0,22%.818
.Rejestr zmian0,14%.532
.Rejestr zmian0,07%.270
.Rejestr zmian0,26%.960
.Świadczenie usług pocztowych0,20%.738
.Rejestr zmian0,08%.298
.Rejestr zmian0,18%.678
.Rejestr zmian0,10%.374
.Rejestr zmian0,02%.71
.Rejestr zmian0,22%.798
.Rejestr zmian0,22%.798
.Rejestr zmian0,20%.723
.Rejestr zmian0,03%.117
.Rejestr zmian0,11%.406
.Rejestr zmian0,10%.356
.Rejestr zmian0,03%.114
.Rejestr zmian0,02%.73
.Rejestr zmian0,15%.556
.Rejestr zmian0,03%.99
.Rejestr zmian0,06%.213
.Rejestr zmian0,03%.123
.Rejestr zmian0,03%.114
.Rejestr zmian0,03%.101
.Rejestr zmian0,22%.818
.Rejestr zmian0,02%.72
.Rejestr zmian0,26%.957
.Rejestr zmian0,03%.122
.Rejestr zmian0,10%.369
.Rejestr zmian0,31%.1151
.Rejestr zmian0,02%.64
.Rejestr zmian0,02%.88
.Rejestr zmian0,02%.88
.Rejestr zmian0,26%.952
.Rejestr zmian0,20%.728
.Rejestr zmian0,03%.116
.2018 (III kadencja)0,21%.787
.2018 (III kadencja)0,23%.839
.Rejestr zmian0,21%.781
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.20180,24%.891
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Ogłoszenia aktualne0,23%.830
.Rejestr zmian0,03%.102
.Rejestr zmian0,02%.69
.Rejestr zmian0,03%.123
.Rejestr zmian0,02%.86
.Rejestr zmian0,04%.132
.Rejestr zmian0,03%.124
.Rejestr zmian0,03%.99
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,22%.824
.Rejestr zmian0,22%.815
.Rejestr zmian0,19%.715
.Rejestr zmian0,19%.711
.Rejestr zmian0,19%.709
.Rejestr zmian0,19%.707
.Rejestr zmian0,05%.182
.2022 (III kadencja)0,19%.712
.Rejestr zmian0,11%.417
.2022 (III kadencja)0,06%.235
.Rejestr zmian0,02%.63
.20210,06%.212
.Rejestr zmian0,01%.33
.Zmiana Statutu 20220,01%.49
.20210,01%.28
.20220,01%.36
.Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Związku Międzygminnego EKO-PRZYSZŁOŚĆ0,02%.73
.20230,01%.24
.2023 (III kadencja)0,00%.17
.Rejestr zmian0,01%.39
.Rejestr zmian0,00%.9
.2023 (III kadencja)0,00%.4
.20220,00%.8