Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2022 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2022 (III kadencja)

XXIV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (27.01.2022)
 
1 UCHWAŁA NR XXIV/62/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Zwiazku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 432 MB)
2 UCHWAŁA NR XXIV/63/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawienia weksla "in blanco" z poręczeniem  lub bez  i deklaracją  wekslową przez Związek Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 659 MB)
3 UCHWAŁA NR XXIV/64/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wyrażenia woli przyjęcia Gminy Glogów do Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 601 KB)
4 UCHWAŁA NR XXIV/65/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przystąpienia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z/s w Długoszynie
• Pobierz (PDF, 936 KB)

 

XXV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (10.02.2022)
 
1 UCHWAŁA NR XXV/66/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia dotacji na rok budżetowy 2022 przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 421 KB)
2 UCHWAŁA NR XXV/67/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 396 KB)
3 UCHWAŁA NR XXV/68/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie określenia wysokości bezzwrotnego wkładu dla Gminy Głogów w związku z przystąpieniem do Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 589 KB)
4

UCHWAŁA NR XXV/69/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Pobierz (PDF, 410 KB)

 

XXVI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (18.03.2022)
1 UCHWAŁA NR XXVI/70/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdnia rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za 2021 rok.
• Pobierz (PDF, 577 MB)
2 UCHWAŁA NR XXVI/71/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
• Pobierz (PDF, 5,22 MB)
3 UCHWAŁA NR XXVI/72/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za godpodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6,25 MB)

 

 

XXVII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.05.2022)
1 UCHWAŁA NR XXVII/73/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2021.
• Pobierz (PDF, 577 KB)
2 UCHWAŁA NR XXVII/74/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia Projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2022.
• Pobierz (PDF, 899 KB)
3 UCHWAŁA NR XXVII/75/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2022.
• Pobierz (PDF, 611 KB)

 

XXVIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (14.09.2022)
1 UCHWAŁA NR XXVIII/76/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych oraz powołania komisji przetargowej.
• Pobierz (PDF, 2,88 MB)
2 UCHWAŁA NR XXVIII/77/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2022.
• Pobierz (PDF, 721 KB)

drukuj

XXIX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (12.10.2022)
1 UCHWAŁA NR XXIX/78/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2022.
• Pobierz (PDF, 661 KB)

 

XXX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (10.11.2022)
1 UCHWAŁA NR XXX/79/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2023.
• Pobierz (PDF, 2,69 MB)
2 UCHWAŁA NR XXX/80/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2023-2026.
• Pobierz (PDF, 3,37 MB)
3 UCHWAŁA NR XXX/81/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
• Pobierz (PDF, 1,32 MB)
   

wstecz