Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2022 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2022 (III kadencja)

XV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (02.02.2022)    
1 UCHWAŁA NR XV/82/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawienia weksla „in blanco" z poręczeniem lub bez i deklaracją wekslową przez Związek  Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 517 KB)
2 UCHWAŁA NR XV/83/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia Gminy Głogów do Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 436 KB)
3 UCHWAŁA NR XV/84/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie  przystąpienia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin z/s w Długoszynie
• Pobierz (PDF, 824 KB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,29 MB)

XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (25.03.2022)    
1 UCHWAŁA NR XVI/85/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku  Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 5,16 MB)
2 UCHWAŁA NR XVI/86/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie określenia wysokości bezzwrotnego wkładu dla Gminy Głogów w związku z przystąpieniem do Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 380 KB)
3 UCHWAŁA NR XVI/87/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6,19 MB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,32 MB)

XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (23.06.2022)    
1 UCHWAŁA NR XVII/88/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2021
• Pobierz (PDF, 350 KB)
2 UCHWAŁA NR XVII/89/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
• Pobierz (PDF, 409 KB)
3 UCHWAŁA NR XVII/90/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2022
• Pobierz (PDF, 636 KB)
4 UCHWAŁA NR XVII/91/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 256 KB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,54 MB)

XVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (27.12.2022)    
1 UCHWAŁA NR XVIII/92/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie zdalnego trybu obradowania Zgromadzenia Związku
• Pobierz (PDF, 448 KB)
2 UCHWAŁA NR XVIII/93/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2023
• Pobierz (PDF, 2,46 MB)
3 UCHWAŁA NR XVIII/94/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2023-2026
• Pobierz (PDF, 3,17 MB)
4 UCHWAŁA NR XVIII/95/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczacego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 596 KB)
5 UCHWAŁA NR XVIII/96/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 258 KB)
6 UCHWAŁA NR XVIII/97/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 259 KB)
7 UCHWAŁA NR XVIII/98/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2022
• Pobierz (PDF, 755 KB)
8 UCHWAŁA NR XVIII/99/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2022
• Pobierz (PDF, 726 KB)
9 UCHWAŁA NR XVIII/100/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2023
• Pobierz (PDF, 698 KB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 4,61 MB)

   

wstecz