Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2012 (I kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2012 (I kadencja)

I posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (31.07.2012)
1 UCHWAŁA NR I/1/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 65.11 KB)
2 UCHWAŁA NR I/2/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 65 KB)
3 UCHWAŁA NR I/3/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 64.49 KB)
4 UCHWAŁA NR I/4/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 64.92 KB)
5 UCHWAŁA NR I/5/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 65.36 KB)
6 UCHWAŁA NR I/6/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 65.09 KB)

 

II posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (31.07.2012)
1 UCHWAŁA NR II/7/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 63.64 KB)
2 UCHWAŁA NR II/8/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 67.89 KB)
3 UCHWAŁA NR II/9/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012
• Pobierz (PDF, 416.07 KB)
4 UCHWAŁA NR II/10/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 67.88 KB)
5 UCHWAŁA NR II/11/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 63.88 KB)

 

III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.08.2012)
1 UCHWAŁA NR III/12/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
• Pobierz (PDF, 65.22 KB)

 

IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (04.09.2012)
1 UCHWAŁA NR IV/13/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 220.73 KB)
2 UCHWAŁA NR IV/14/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 67.51 KB)
3 UCHWAŁA NR IV/15/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012
• Pobierz (PDF, 194.39 KB)
4 UCHWAŁA NR IV/16/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie zakupu wyposażenia komputerowego i poligraficznego Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 67.28 KB)

 

V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (01.10.2012)
1 UCHWAŁA NR V/17/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na sektory
• Pobierz (PDF, 67.53 KB)
2 UCHWAŁA NR V/18/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 67.93 KB)
3 UCHWAŁA NR V/19/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 65.82 KB)
4 UCHWAŁA NR V/20/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 67.2 KB)
5 UCHWAŁA NR V/21/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 65.69 KB)
6 UCHWAŁA NR V/22/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 74.92 KB)
7 UCHWAŁA NR V/23/2012
ZGROMADZENA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 174.23 KB)
8 UCHWAŁA NR V/24/2012
ZGROMADZENA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr II/8/2012 w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 66.93 KB)
9 UCHWAŁA NR V/25/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012 nr IV/15/2012
• Pobierz (PDF, 67.92 KB)

 

VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (12.11.2012)
1 UCHWAŁA NR VI/26/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 r. nr V/19/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 64.89 KB)
2 UCHWAŁA NR VI/27/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 r. nr V/20/2012 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 66.98 KB)
3 UCHWAŁA NR VI/28/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 r. nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 66.21 KB)
4 UCHWAŁA NR VI/29/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 r. nr V/22/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 74.39 KB)
5 UCHWAŁA NR VI/30/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 r. nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 68.19 KB)
6 UCHWAŁA NR VI/31/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 137.6 KB)
7 UCHWAŁA NR VI/32/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 70.02 KB)

 

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (13.12.2012)
1 UCHWAŁA NR VII/33/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO–PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 329.14 KB)
2 UCHWAŁA NR VII/34/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Związku Międzygminnego "EKO–PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 181.57 KB)
3 UCHWAŁA NR VII/35/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO–PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 178.88 KB)
4 UCHWAŁA NR VII/36/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 195.32 KB)
5 UCHWAŁA NR VII/37/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIEDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOSĆ" na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 1541.81 KB)
6 UCHWAŁA NR VII/38/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2013
• Pobierz (PDF, 7013.59 KB)
7 UCHWAŁA NR VII/39/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 163.17 KB)
8 UCHWAŁA NR VII/40/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i modernizację nieruchomości oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 159.41 KB)
9 UCHWAŁA NR VII/41/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 135.34 KB)
10 UCHWAŁA NR VII/42/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
• Pobierz (PDF, 158 KB)
   

wstecz