Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2014 (I kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2014 (I kadencja)

XV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.01.2014)
1 UCHWAŁA NR XV/74/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zwiazku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 97.65 KB)
2 UCHWAŁA NR XV/75/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za okres od 12 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
• Pobierz (PDF, 174.99 KB)
3 UCHWAŁA NR XV/76/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 99.98 KB)
4 UCHWAŁA NR XV/77/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad odpowiedzialności gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" w stosunku do związku w przypadku zaistnienia konieczności zwrotu pomocy uzyskanej na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013"
• Pobierz (PDF, 101.48 KB)
5 UCHWAŁA NR XV/78/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umów o przejęcie praw i obowiązków oraz przystąpienie do długów wynikających z umów zawartych przez Gminę Bytom Odrzański, Gminę Bojadła, Gminę Kargowa, Gminę Nowa Sól o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013"
• Pobierz (PDF, 98.7 KB)

 

XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.05.2014)
1 UCHWAŁA NR XVI/79/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 90.54 KB)
2 UCHWAŁA NR XVI/80/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 3544.83 KB)
3 UCHWAŁA NR XVI/81/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 5271.85 KB)
4 UCHWAŁA NR XVI/82/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 1523.2 KB)
5 UCHWAŁA NR XVI/83/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2013
• Pobierz (PDF, 90.98 KB)
6 UCHWAŁA NR XVI/84/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
• Pobierz (PDF, 92.62 KB)

 

XVII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (09.10.2014)
1 UCHWAŁA NR XVII/85/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 3546.16 KB)
2 UCHWAŁA NR XVII/86/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z  dnia 9 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 1504.03 KB)
3 UCHWAŁA NR XVII/87/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 184.57 KB)
4 UCHWAŁA NR XVII/88/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 233.53 KB)
5 UCHWAŁA NR XVII/89/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 94 KB)
   

wstecz