Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2021 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2021 (III kadencja)

 

XVII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (28.01.2021) 
1 UCHWAŁA NR XVII/46/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli  na rok 2021
• Pobierz (PDF, 597 KB)

 

XVIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (10.03.2021)    
1

UCHWAŁA NR XVIII/47/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamowienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku oraz powierzenia czynności kierownika zamawiającego
• Pobierz (PDF, 433 KB)

2 UCHWAŁA NR XVIII/48/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
• Pobierz (PDF, 749 KB)
3 UCHWAŁA NR XVIII/49/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 769 KB)

 

XIX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (19.05.2021)    
1 UCHWAŁA NR XIX/50/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  za 2020 rok
• Pobierz (PDF, 11,7 MB)
2 UCHWAŁA NR XIX/51/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2020
• Pobierz (PDF, 571 KB)
3 UCHWAŁA NR XIX/52/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie: przyjęcia dotacji na rok budżetowy 2021 przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 409 KB)

 

XX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.09.2021)    
1

UCHWAŁA NR XX/53/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
• Pobierz (PDF, 1,04 MB)

2 UCHWAŁA NR XX/54/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli na rok 2021
• Pobierz (PDF, 602 KB)
3 UCHWAŁA NR XX/55/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 1,41 MB)

 

XXI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (14.10.2021)    
1

UCHWAŁA NR XXI/56/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1,01 MB)

2 UCHWAŁA NR XXI/57/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”  w sprawie wysokości stawek oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
• Pobierz (PDF, 1,04 MB)
3 UCHWAŁA NR XXI/58/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – Przyszłość” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
• Pobierz (PDF, 6,27 MB)

 

XXII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (05.11.2021)    
1

UCHWAŁA NR XXII/59/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2022
• Pobierz (PDF, 2,61 MB)

2 UCHWAŁA NR XXII/60/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2022-2025
• Pobierz (PDF, 3,33 MB)

 

 

XXIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (13.12.2021) 
1 UCHWAŁA NR XXIII/61/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli  na rok 2021
Pobierz (PDF, 635 KB)
   

wstecz