Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2015 (II kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2015 (II kadencja)

I posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.01.2015)
1 UCHWAŁA NR I/1/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap: wykonanie elewacji budynku, renowacji stolarki okiennej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu
• Pobierz (PDF, 2772.91 KB)
2 UCHWAŁA NR I/2/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2015
• Pobierz (PDF, 1074.89 KB)
3 UCHWAŁA NR I/3/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2015
• Pobierz (PDF, 1908.08 KB)
4 UCHWAŁA NR I/4/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 965.04 KB)
5 UCHWAŁA NR I/5/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOSĆ" w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 750.91 KB)
6 UCHWAŁA NR I/6/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 2127.11 KB)
7 UCHWAŁA NR I/7/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" o sposobie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 980.36 KB)
8 UCHWAŁA NR I/8/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 1274.67 KB)
9 UCHWAŁA NR I/9/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminów Wewnętrznych Referatów Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 550.95 KB)
10 UCHWAŁA NR I/10/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie upoważnienia kierowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 1160.86 KB)

 

II posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (10.03.2015)
1 UCHWAŁA NR II/11/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 934.32 KB)
2

UCHWAŁA NR II/12/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 5425.39 KB)

 

III posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (27.03.2015)
1 UCHWAŁA NR III/13/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2014 rok
• Pobierz (PDF, 4056.57 KB)
2 UCHWAŁA NR III/14/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2014 rok
• Pobierz (PDF, 4391.06 KB)
3 UCHWAŁA NR III/15/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku
• Pobierz (PDF, 555.11 KB)

 

IV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (06.05.2015)
1 UCHWAŁA NR IV/16/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2411.78 KB)
2

UCHWAŁA NR IV/17/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2014
• Pobierz (PDF, 625.68 KB)

3 UCHWAŁA NR IV/18/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 651.29 KB)

 

V posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (27.05.2015)
1 UCHWAŁA NR V/19/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 847.67 KB)

 

VI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.06.2015)
1 UCHWAŁA NR VI/20/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2015
• Pobierz (PDF, 828.48 KB)

 

VII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.07.2015)
1 UCHWAŁA NR VII/21/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2015 roku
• Pobierz (PDF, 3565.81 KB)
2 UCHWAŁA NR VII/22/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 1198.79 KB)

 

VIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.09.2015)
1 UCHWAŁA NR VIII/23/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2015
• Pobierz (PDF, 719.27 KB)

 

IX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (20.10.2015)
1

UCHWAŁA NR IX/24/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego„EKO–PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 1322.25 KB)

2 UCHWAŁA NR IX/25/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
• Pobierz (PDF, 2920.15 KB)
3 UCHWAŁA NR IX/26/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2016-2019
• Pobierz (PDF, 4120.07 KB)

 

X posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.12.2015)
1 UCHWAŁA NR X/27/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 731.48 KB)
   

wstecz