Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2016 (II kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2016 (II kadencja)

VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (08.06.2016) 
1 UCHWAŁA NR VI/35/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zażalenia na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowej
• Pobierz (PDF, 254.11 KB)
2 UCHWAŁA NR VI/36/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zażalenia na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowej
• Pobierz (PDF, 253.53 KB)
3 UCHWAŁA NR VI/37/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygmminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2015
• Pobierz (PDF, 371.06 KB)
4 UCHWAŁA NR VI/38/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
• Pobierz (PDF, 414.47 KB)
5 UCHWAŁA NR VI/39/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr II/19/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 558.26 KB)
6 UCHWAŁA NR VI/40/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 5024.81 KB)

 

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (05.08.2016) 
1 UCHWAŁA NR VII/41/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie wniesienia skargi na rostrzygnięcie nadzorcze
• Pobierz (PDF, 403.64 KB)

 

VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.08.2016)
1 UCHWAŁA NR VIII/42/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
• Pobierz (PDF, 1043.98 KB)
2 UCHWAŁA NR VIII/43/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2016-2019
• Pobierz (PDF, 4534.11 KB)
3 UCHWAŁA NR VIII/44/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1048.78 KB)
4 UCHWAŁA NR VIII/45/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 1125.69 KB)
5 UCHWAŁA NR VIII/46/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 895.02 KB)
6 UCHWAŁA NR VIII/47/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 1239.33 KB)
7 UCHWAŁA NR VIII/48/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 862.36 KB)

 

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.12.2016) 
1 UCHWAŁA NR IX/49/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017
• Pobierz (PDF, 2717.6 KB)
2 UCHWAŁA NR IX/50/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2017-2020
• Pobierz (PDF, 4401.65 KB)
3 UCHWAŁA NR IX/51/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 501.95 KB)
4 UCHWAŁA NR IX/52/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 658.92 KB)
5 UCHWAŁA NR IX/53/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 5847.43 KB)
6 UCHWAŁA NR IX/54/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 5503.68 KB)
7 UCHWAŁA NR IX/55/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2016
• Pobierz (PDF, 1149.29 KB)
8 UCHWAŁA NR IX/56/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017
• Pobierz (PDF, 978.5 KB)
   

wstecz