Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2019 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2019 (III kadencja)

 

II posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (06.05.2019)    
1 UCHWAŁA NR II/10/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Pobierz (PDF, 891 KB)
2 UCHWAŁA NR II/11/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
• Pobierz (PDF, 724 KB)
3 UCHWAŁA NR II/12/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
• Pobierz (PDF, 1035 KB)
4 UCHWAŁA NR II/13/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
• Pobierz (PDF, 5130 KB)
5 UCHWAŁA NR II/14/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku  Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2019.
• Pobierz (PDF, 1394 KB)
6 UCHWAŁA NR II/15/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” ugody sądowej.
• Pobierz (PDF, 875 KB)
7 UCHWAŁA NR II/16/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli.
• Pobierz (PDF, 389 KB)
8 UCHWAŁA NR II/17/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli.
• Pobierz (PDF, 813 KB)
9 UCHWAŁA NR II/18/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019.
• Pobierz (PDF, 711 KB)

 Wyniki głosowań sumaryczne
• Pobierz (PDF, 43 KB)

Wyniki osób według głosowań
• Pobierz (PDF, 71 KB)

 

III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (24.06.2019)    
1 UCHWAŁA NR III/19/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2018
• Pobierz (PDF, 356 KB)
2 UCHWAŁA NR III/20/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
• Pobierz (PDF, 402 KB)
3 UCHWAŁA NR III/21/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku w kwestii poprawności złożonej deklaracji oraz wykonywania usługi wywozu odpadów z nieruchomości
• Pobierz (PDF, 272 KB)
4 UCHWAŁA NR III/22/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej skontrolowania działań Związku w zakresie zadań systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 262 KB)
5 UCHWAŁA NR III/23/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie skargi na działania administracyjne Związku w zakresie usług zagospodarowania odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 261 KB)
6 UCHWAŁA NR III/24/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6668 KB)

 Wyniki głosowań sumaryczne
• Pobierz (PDF, 26 KB)

Wyniki osób według głosowań
• Pobierz (PDF, 75 KB)

 

IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (20.11.2019)    
1 UCHWAŁA NR IV/25/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
• Pobierz (PDF, 437 KB)
2 UCHWAŁA NR IV/26/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
• Pobierz (PDF, 809 KB)
3 UCHWAŁA NR IV/27/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr VI/40/2016 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
• Pobierz (PDF, 487 KB)
4 UCHWAŁA NR IV/28/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku w kwestii wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz braku wywyozu odpadów
• Pobierz (PDF, 311 KB)
5 UCHWAŁA NR IV/29/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej prowadzonego postępowania w zakresie ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
• Pobierz (PDF, 300 KB)
6 UCHWAŁA NR IV/30/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku w kwestii prowadzonego postępowania.
• Pobierz (PDF, 291 KB)
7 UCHWAŁA NR IV/31/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 264 KB)
8 UCHWAŁA NR IV/32/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2019.
• Pobierz (PDF, 798 KB)
9 UCHWAŁA NR IV/33/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020.
• Pobierz (PDF, 740 KB)
10 UCHWAŁA NR IV/34/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 20 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie powolania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ".
• Pobierz (PDF, 499 KB)


 Wyniki głosowań sumaryczne
• Pobierz (PDF, 105 KB)

Wyniki osób według głosowań
• Pobierz (PDF, 385 KB)

V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (17.12.2019)    
1 UCHWAŁA NR V/35/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020
• Pobierz (PDF, 2,45 MB)
2 UCHWAŁA NR V/36/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2020-2023
• Pobierz (PDF, 3,10 MB)
3 UCHWAŁA NR V/37/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” Nr IV/26/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 692 KB)
4 UCHWAŁA NR V/38/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 583 KB)
5 UCHWAŁA NR V/39/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 262 KB)
6 UCHWAŁA NR V/40/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2019
• Pobierz (PDF, 1,01 MB)

 Wyniki głosowań sumaryczne
• Pobierz (PDF, 99,2 KB)

Wyniki osób według głosowań
• Pobierz (PDF, 375 KB)

 

   

wstecz