Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr działalności regulowanej » Informacje ogólne
Szukaj

Rejestr działalności regulowanej: Informacje ogólne

Informacje dotyczące wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek - pobierz (DOC, 37,5 KB)

Oświadczenie - pobierz (DOC, 16,5 KB)

1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Związku Międzygminnym „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

W rejestrze zamieszcza się:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
4) numer rejestrowy.

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek
przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w Biurze Związku (ul. Arciszewskiego 10, Nowa Sól).

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Wzór wniosku załączony w plikach załącznika).


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy (np. na poczcie, przelewem bankowym) Urzędu Miasta Nowa Sól w PKO Bank Polski S.A. nr: 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Informacje dodatkowe dla klienta.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

   

wstecz