Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2012 (I kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2012 (I kadencja)

I posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (31.07.2012)
1 UCHWAŁA NR I/1/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 2454.81 KB)

 

II posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (08.08.2012)
1 UCHWAŁA NR II/2/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 902.32 KB)
2 UCHWAŁA NR II/3/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Związek Międzygminny „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” nieruchomości
• Pobierz (PDF, 834.22 KB)
3 UCHWAŁA NR II/4/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie siedziby Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 930.63 KB)
4 UCHWAŁA NR II/5/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zakupu wyposażenia komputerowego i poligraficznego Biura Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 619.73 KB)

 

III posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.08.2012)
1 UCHWAŁA NR III/6/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2012-2022
- Pobierz (PDF, 2986.11 KB)
2 UCHWAŁA NR III/7/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr I/1/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 591.86 KB)
3 UCHWAŁA NR III/8/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 2536.62 KB)
4 UCHWAŁA NR III/9/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr II/2/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 231.36 KB)
5 UCHWAŁA NR III/10/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr II/4/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie siedziby Biura Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 235.91 KB)

 

IV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (19.09.2012)
1 UCHWAŁA NR IV/11/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na sektory
• Pobierz (PDF, 741.88 KB)
2 UCHWAŁA NR IV/12/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 678.52 KB)
3 UCHWAŁA NR IV/13/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 324.87 KB)
4 UCHWAŁA NR IV/14/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 789.11 KB)
5 UCHWAŁA NR IV/15/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 633.98 KB)
6 UCHWAŁA NR IV/16/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 2121.79 KB)
7 UCHWAŁA NR IV/17/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w spawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 2269.84 KB)
8 UCHWAŁA NR IV/18/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr II/8/2012 w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 638.35 KB)
9 UCHWAŁA NR IV/19/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie ustalenia Projektu zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 704.97 KB)
10 UCHWAŁA NR IV/20/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 3832.96 KB)
11

UCHWAŁA NR IV/21/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
• Pobierz (PDF, 2537.25 KB)

12 UCHWAŁA NR IV/22/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Związku
• Pobierz (PDF, 199.11 KB)
13 UCHWAŁA NR IV/23/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
• Pobierz (PDF, 1858.67 KB)

 

V posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.10.2012)
1 UCHWAŁA NR V/24/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 nr V/19/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 683.65 KB)
2 UCHWAŁA NR V/25/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 nr V/20/2012 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz cześci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 763.7 KB)
3 UCHWAŁA NR V/26/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 690.07 KB)
4 UCHWAŁA NR V/27/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 nr V/22/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1493.34 KB)
5 UCHWAŁA NR V/28/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012 nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 781.55 KB)
6 UCHWAŁA NR V/29/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 8606.87 KB)
7 UCHWAŁA NR V/30/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/17/2012 Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOSĆ” z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 228.36 KB)
8

UCHWAŁA NR V/31/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 2080.2 KB)

 

VI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.11.2012)
1 UCHWAŁA NR VI/32/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 6348.66 KB)
2 UCHWAŁA NR VI/33/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 1650.88 KB)
3 UCHWAŁA NR VI/34/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 1492.68 KB)
4 UCHWAŁA NR VI/35/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 2766.83 KB)
5 UCHWAŁA NR VI/36/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 2393.05 KB)
6 UCHWAŁA NR VI/37/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie i modernizację przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" nieruchomości oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 1638.43 KB)
7 UCHWAŁA NR VI/38/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012
• Pobierz (PDF, 1655.78 KB)
8

UCHWAŁA NR VI/39/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
• Pobierz (PDF, 7510 KB)

 

VII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (13.12.2012)
1

UCHWAŁA NR VII/40/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej określenia wysokości i terminu wpłaty bezzwrotnego wkładu na rzecz Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 898.38 KB)

2 UCHWAŁA NR VII/41/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
• Pobierz (PDF, 724.35 KB)
3 UCHWAŁA NR VII/42/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2012 r.

sprawie ustalenia jednego dnia wolnego od pracy
• Pobierz (PDF, 426.87 KB)
   

wstecz