Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2019 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2019 (III kadencja)

 

II posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (26.03.2019) 
1 UCHWAŁA NR II/1/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2019
• Pobierz (PDF, 424 KB)
2 UCHWAŁA NR II/2/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli  za 2018 rok
• Pobierz (PDF, 10,6 MB)
3 UCHWAŁA NR II/3/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2018
• Pobierz (PDF, 618 KB)

 

III posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (19.04.2019) 
1 UCHWAŁA NR III/4/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1,03 MB)
2 UCHWAŁA NR III/5/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 1,01 MB)
3 UCHWAŁA NR III/6/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 1,25 MB)
4 UCHWAŁA NR III/7/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwaływ sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 5,61 MB)
5 UCHWAŁA NR III/8/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019
• Pobierz (PDF, 1,51 MB)
6 UCHWAŁA NR III/9/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierowników i pracowników referatów do podpisywania zawiadomień o zmianie wysokości opłaty w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 549 KB)
7 UCHWAŁA NR III/10/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" ugody sądowej
• Pobierz (PDF, 1,19 MB)

 

IV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.05.2019) 
1 UCHWAŁA NR IV/11/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynku biurowego przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli obejmującego wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 424 KB)
2 UCHWAŁA NR IV/12/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 10,6 MB)
3 UCHWAŁA NR IV/13/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 618 KB)

 

V posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (24.06.2019) 
1 UCHWAŁA NR V/14/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2019-2022
• Pobierz (PDF, 3,38 MB)
2 UCHWAŁA NR V/15/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6,59 MB)

 

VI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.08.2019) 
1 UCHWAŁA NR VI/16/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierowników i innych pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 1,47 MB)
2  UCHWAŁA NR VI/17/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
• Pobierz (PDF, 661 KB)

 

VII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.09.2019) 
1 UCHWAŁA NR VII/18/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 1,92 MB)

 

VIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (05.11.2019) 
1 UCHWAŁA NR VIII/19/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 1,20 MB)
2 UCHWAŁA NR VIII/20/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadziena Związku Uchwała Nr VI/40/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 792 KB)
3 UCHWAŁA NR VIII/21/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2019
• Pobierz (PDF, 606 KB)
4 UCHWAŁA NR VIII/22/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020
• Pobierz (PDF, 3,09 MB)
5 UCHWAŁA NR VIII/23/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EK0-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2020-2023
• Pobierz (PDF, 3,75 MB)

 

IX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (13.12.2019) 
1 UCHWAŁA NR IX/24/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie 
przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” Nr IV/26/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 1,14 MB)
2 UCHWAŁA NR IX/25/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2019
• Pobierz (PDF, 700 KB)

 

   

wstecz