Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2016 (II kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2016 (II kadencja)

XI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (23.02.2016)
1 UCHWAŁA NR XI/28/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 456.36 KB)

 

XII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (21.04.2016)
1 UCHWAŁA NR XII/29/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za 2015 rok
• Pobierz (PDF, 8213.03 KB)
2 UCHWAŁA NR XII/30/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2016
• Pobierz (PDF, 900.33 KB)

 

XIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (28.04.2016)
1 UCHWAŁA NR XIII/31/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku oraz powołanie komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2795.27 KB)

 

XIV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (23.05.2016)
1 UCHWAŁA NR XIV/32/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2015
• Pobierz (PDF, 564.4 KB)
2 UCHWAŁA NR XIV/33/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Nr II/19/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 854.8 KB)
3 UCHWAŁA NR XIV/34/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 4779.71 KB)

 

XV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (19.08.2016)
1 UCHWAŁA NR XV/35/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2368.52 KB)
2 UCHWAŁA NR XV/36/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
• Pobierz (PDF, 1111.23 KB)
3 UCHWAŁA NR XV/37/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2016 roku
• Pobierz (PDF, 3370.93 KB)
4 UCHWAŁA NR XV/38/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia Projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
• Pobierz (PDF, 1198 KB)
5 UCHWAŁA NR XV/39/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2016 - 2019
• Pobierz (PDF, 3711.33 KB)
6 UCHWAŁA NR XV/40/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 1106.86 KB)
7 UCHWAŁA NR XV/41/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 1229.92 KB)
8 UCHWAŁA NR XV/42/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 1232.87 KB)
9 UCHWAŁA NR XV/43/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 1372.91 KB)

 

XVI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (21.09.2016)
1 UCHWAŁA NR XVI/44/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2016
• Pobierz (PDF, 737.43 KB)

 

XVII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (09.11.2016) 
1 UCHWAŁA NR XVII/45/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017
• Pobierz (PDF, 2848.8 KB)
2 UCHWAŁA NR XVII/46/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2017-2020
• Pobierz (PDF, 4306.67 KB)
3 UCHWAŁA NR XVII/47/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie upoważnienia kierowników i innyh pracowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 1289.1 KB)

 

XVIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.12.2016)
1 UCHWAŁA NR XVIII/48/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w Nowej Soli na rok 2016
• Pobierz (PDF, 918.46 KB)
2 UCHWAŁA NR XVIII/49/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 1064.13 KB)
3 UCHWAŁA NR XVIII/50/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6060.73 KB)
4 UCHWAŁA NR XVIII/51/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 6477.09 KB)
   

wstecz