Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2020 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2020 (III kadencja)

 

VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (26.02.2020)    
1 UCHWAŁA NR VI/41/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 242 KB)
2 UCHWAŁA NR VI/42/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 252 KB)
3 UCHWAŁA NR VI/43/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie przekazania skargi na uchwałę nr VI/40/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 08 czerwca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
• Pobierz (PDF, 508 KB)

 Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 64 KB)

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (10.06.2020)    
1 UCHWAŁA NR VII/44/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2019
• Pobierz (PDF, 330 KB)
2 UCHWAŁA NR VII/45/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
• Pobierz (PDF, 368 KB)
3 UCHWAŁA NR VII/46/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 214 KB)
4 UCHWAŁA NR VII/47/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialność Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 214 KB)
5 UCHWAŁA NR VII/48/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 347 KB)

 Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 107 KB)

VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (31.08.2020)    
1 UCHWAŁA NR VIII/49/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie skargi na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lipca 2020 r.
• Pobierz (PDF, 440 KB)

Wyniki głosowań sumaryczne
Pobierz (PDF, 180 KB)

Wyniki osób według głosowań
• Pobierz (PDF, 76 KB)

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (26.11.2020)    
1 UCHWAŁA NR IX/50/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
• Pobierz (PDF, 1,61 MB)
2 UCHWAŁA NR IX/51/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 4,62 MB)
3 UCHWAŁA NR IX/52/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
• Pobierz (PDF, 523 KB)
4

UCHWAŁA NR IX/53/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
• Pobierz (PDF, 523 KB)

5 UCHWAŁA NR IX/54/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 960 KB)
6 UCHWAŁA NR IX/55/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

• Pobierz (PDF, 591 KB)
7 UCHWAŁA NR IX/56/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 6,03 MB)
8 UCHWAŁA NR IX/57/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawi
e uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2021
• Pobierz (PDF, 2,51 MB)
9 UCHWAŁA NR IX/58/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2021-2024
• Pobierz (PDF, 3,22 MB)
10 UCHWAŁA NR IX/59/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawi
e przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2020
• Pobierz (PDF, 751 KB)
11 UCHWAŁA NR IX/60/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2021
• Pobierz (PDF, 734 KB)
12 UCHWAŁA NR IX/61/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie
 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Związku i pracowników Referatu Ochrony Środowiska
• Pobierz (PDF, 260 KB)
13 UCHWAŁA NR IX/62/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2020
• Pobierz (PDF, 896 KB)
14 UCHWAŁA NR IX/63/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawi
e ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 589 KB)

 Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 5,27 MB)

X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (14.12.2020)    
1 UCHWAŁA NR X/64/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 0,98 MB)
2 UCHWAŁA NR X/65/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 462 KB)
3 UCHWAŁA NR X/66/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 14 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę NR IX/56/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – Przyszłość” z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 3,43 MB)

 Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,40 MB)

   

wstecz