Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2013 (I kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2013 (I kadencja)

VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (11.02.2013)
1 UCHWAŁA NR VIII/43/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/17/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na sektory
• Pobierz (PDF, 65.24 KB)
2 UCHWAŁA NR VIII/44/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 61.6 KB)
3 UCHWAŁA NR VIII/45/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania weksla i deklaracji wekslowej przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 64.9 KB)
4 UCHWAŁA NR VIII/46/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
• Pobierz (PDF, 3489.9 KB)

 

IX posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (25.03.2013)
1 UCHWAŁA Nr IX/47/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/22/2012 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 12 listopada 2012r. nr VI/29/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 107.52 KB)
2 UCHWAŁA Nr IX/48/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
• Pobierz (PDF, 3564.65 KB)
3 UCHWAŁA Nr IX/49/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 1529.33 KB)

 

X posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (15.04.2013)
1 UCHWAŁA Nr X/50/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/2012 dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" oraz na zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 98.21 KB)

 

XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (03.06.2013)
1 UCHWAŁA NR XI/51/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 25 marca 2013r. nr IX/47/2013 zmienionej uchwałami Zgromadzenia Związku dnia 1 października 2012r. nr V/22/2012 oraz z dnia 12 listopada 2012r. nr VI/29/2012 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 99.3 KB)
2 UCHWAŁA NR XI/52/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
• Pobierz (PDF, 97.58 KB)
3 UCHWAŁA NR XI/53/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2012
• Pobierz (PDF, 92.4 KB)
4 UCHWAŁA NR XI/54/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
• Pobierz (PDF, 93.35 KB)
5 UCHWAŁA NR XI/55/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 92.61 KB)
6 UCHWAŁA NR XI/56/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2013
• Pobierz (PDF, 3548.75 KB)
7 UCHWAŁA NR XI/57/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 1528.41 KB)

 

XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (13.09.2013)
1 UCHWAŁA NR XII/58/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania weksla i deklaracji wekslowej przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 94.01 KB)
2 UCHWAŁA NR XII/59/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji przez Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 94.14 KB)
3 UCHWAŁA NR XII/60/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/2012 dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 99.18 KB)
4 UCHWAŁA NR XII/61/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 1521.93 KB)
5 UCHWAŁA NR XII/62/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
• Pobierz (PDF, 3548 KB)
6 UCHWAŁA NR XII/63/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 93.54 KB)

 

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (28.11.2013)
1 UCHWAŁA NR XIII/64/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 98.58 KB)
2 UCHWAŁA NR XIII/65/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
• Pobierz (PDF, 5274.36 KB)
3 UCHWAŁA NR XIII/66/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2013-2022
• Pobierz (PDF, 1557.38 KB)
4 UCHWAŁA NR XIII/67/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 96.21 KB)
5 UCHWAŁA NR XIII/68/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/31/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ
• Pobierz (PDF, 96.37 KB)
6 UCHWAŁA NR XIII/69/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 597.99 KB)
7 UCHWAŁA NR XIII/70/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 96.31 KB)

 

XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (19.12.2013)
1 UCHWAŁA NR XIV/71/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 7021.01 KB)
2 UCHWAŁA NR XIV/72/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 1557.95 KB)
3 UCHWAŁA NR XIV/73/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 180.37 KB)
   

wstecz