Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2015 (II kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2015 (II kadencja)

II posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (12.02.2015)
1 UCHWAŁA NR II/14/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 178.83 KB)
2 UCHWAŁA NR II/15/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 3553.7 KB)
3 UCHWAŁA NR II/16/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 96.78 KB)
4 UCHWAŁA NR II/17/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 95.77 KB)
5 UCHWAŁA NR II/18/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 93.34 KB)
6 UCHWAŁA NR II/19/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierana odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 106.04 KB)
7 UCHWAŁA NR II/20/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia  oraz wysokości cen za te usługi
• Pobierz (PDF, 101.25 KB)

 

III posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.03.2015)
1 UCHWAŁA NR III/21/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
• Pobierz (PDF, 95 KB)
2 UCHWAŁA NR III/22/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 1041.36 KB)

 

IV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (27.05.2015)
1 UCHWAŁA NR IV/23/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2014
• Pobierz (PDF, 91.65 KB)
2 UCHWAŁA NR IV/24/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
• Pobierz (PDF, 92.27 KB)
3 UCHWAŁA NR IV/25/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
• Pobierz (PDF, 93.25 KB)
4 UCHWAŁA NR IV/26/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
• Pobierz (PDF, 97.23 KB)
5 UCHWAŁA NR IV/27/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 230.08 KB)

 

V posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (16.12.2015)
1 UCHWAŁA NR V/28/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ", za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
• Pobierz (PDF, 96.26 KB)
2 UCHWAŁA NR V/29/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
• Pobierz (PDF, 363.39 KB)
3 UCHWAŁA NR V/30/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na lata 2016-2019
• Pobierz (PDF, 1535.96 KB)
4 UCHWAŁA NR V/31/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 93.53 KB)
5 UCHWAŁA NR V/32/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia dotacji na rok budżetowy 2016 przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 91.11 KB)
6 UCHWAŁA NR V/33/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2016
• Pobierz (PDF, 416.64 KB)
7 UCHWAŁA NR V/34/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2015
• Pobierz (PDF, 690.92 KB)
   

wstecz