Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zgromadzenia Związku » 2021 (III kadencja)
Szukaj

Uchwały Zgromadzenia Związku: 2021 (III kadencja)

 

XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (18.03.2021)    
1 UCHWAŁA NR XI/67/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
• Pobierz (PDF, 524 KB)
2 UCHWAŁA NR XI/68/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 576 KB)
3

UCHWAŁA NR XI/69/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie przekazania skargi na działalność Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
• Pobierz (PDF, 498 KB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,34 MB)

XII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (23.06.2021)    
1 UCHWAŁA NR XII/70/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzętu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZSZŁOŚĆ" za rok 2020
• Pobierz (PDF, 361 KB)
2 UCHWAŁA NR XII/71/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z tytułu wykonania budzetu za 2020 rok
• Pobierz (PDF, 395 KB)

 Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,08 MB)

XIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (26.10.2021)    
1 UCHWAŁA NR XIII/72/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
• Pobierz (PDF, 539 KB)
2 UCHWAŁA NR XIII/73/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Pobierz (PDF, 768 KB)
3 UCHWAŁA NR XIII/74/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie wysokości stawek oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
• Pobierz (PDF, 886 KB)
4 UCHWAŁA NR XIII/75/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 26 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 5,72 MB)

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 1,72 MB) 

XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (21.12.2021)    
1 UCHWAŁA NR XIV/76/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2022
• Pobierz (PDF, 2,46 MB)
2 UCHWAŁA NR XIV/77/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2022-2025
• Pobierz (PDF, 3,25 MB)
3 UCHWAŁA NR XIV/78/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2021
• Pobierz (PDF, 743 KB)
4

UCHWAŁA NR XIV/79/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2022
• Pobierz (PDF, 719 KB)

5 UCHWAŁA NR XIV/80/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2021
• Pobierz (PDF, 726 KB)
6 UCHWAŁA NR XIV/81/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

• Pobierz (PDF, 684 KB)
   

 

Wyniki głosowań
• Pobierz (PDF, 2,69 MB) 

 

   

wstecz