Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Bip - Strona główna

Związek Międzygminny

Transmisje posiedzeń Zgromadzenia

Uchwały Zgromadzenia Związku

Uchwały Zarządu Związku

Budżet

Nabory na wolne stanowiska

Odbiór odpadów

Rejestr działalności regulowanej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Związek poziomy recyklingu

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Zarządu Związku » 2014 (I kadencja)
Szukaj

Uchwały Zarządu Związku: 2014 (I kadencja)

XXIV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (22.01.2014)
1

UCHWAŁA NR XXIV/100/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 671.4 KB)

2 UCHWAŁA NR XXIV/101/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpowiedzialności gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w stosunku do związku w przypadku zaistnienia konieczności zwrotu pomocy uzyskanej na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach działania"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013"
• Pobierz (PDF, 1327.66 KB)
3 UCHWAŁA NR XXIV/102/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej udzielenia upoważnienia do podpisania umów o przejęcie długów wynikających z umów zawartych przez Gminę Bytom Odrzański, Gminę Bojadła, Gminę Kargowa, Gminę Nowa Sól o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" i wstąpienia w prawa i obowiązki Beneficjentów tych umów przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 1068.56 KB)
4 UCHWAŁA NR XXIV/103/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" 67-100 Nowa Sól, ul. Arciszewskiego 10
• Pobierz (PDF, 404.47 KB)
5 UCHWAŁA NR XXIV/104/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie upoważnienia kierowników referatów do prowadzenia spraw i wydawania aktów administracyjnych w imieniu Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 761.88 KB)

 

XXV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.01.2014)
1 UCHWAŁA NR XXV/105/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• Pobierz (PDF, 1038.35 KB)

 

XXVI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (28.02.2014)
1 UCHWAŁA NR XXVI/106/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w zakresie rejestrowania, dekretowania i przekazywania przesyłek w Biurze Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 642.75 KB)

 

XXVII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (25.03.2014)
1 UCHWAŁA NR XXVII/107/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za 2013 rok
• Pobierz (PDF, 3113.19 KB)
2 UCHWAŁA NR XXVII/108/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za 2013 rok
• Pobierz (PDF, 4369.57 KB)

 

XXVIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (14.04.2014)
1 UCHWAŁA NR XXVIII/109/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za rok 2013
• Pobierz (PDF, 630.15 KB)

 

XXIX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (09.05.2014)
1 UCHWAŁA NR XXIX/110/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na remont budynku przy ulicy Arciszewskiego 10 w Nowej Soli – II etap: remont dachu, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja ścian piwnic, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oraz powołania komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2758.62 KB)
2 UCHWAŁA NR XXIX/111/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku dotyczącej przyjęcia dotacji przez Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
• Pobierz (PDF, 611.39 KB)
3 UCHWAŁA NR XXIX/112/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 1279.95 KB)

 

XXX posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (29.05.2014)
1 UCHWAŁA NR XXX/113/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 1469.95 KB)
2 UCHWAŁA NR XXX/114/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 3729.42 KB)

 

XXXI posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (30.06.2014)
1 UCHWAŁA NR XXXI/115/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przystąpienia do udzielenia zamówienia publicznego na remont budynku przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli - II etap: remont elewacji budynku oraz powołanie komisji przetargowej
• Pobierz (PDF, 2586.61 KB)

 

XXXII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (23.07.2014)
1 UCHWAŁA NR XXXII/116/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku
• Pobierz (PDF, 3609.82 KB)
2 UCHWAŁA NR XXXII/117/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOSĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 731.6 KB)

 

XXXIII posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (24.09.2014)
1 UCHWAŁA NR XXXIII/118/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOSĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 628.74 KB)
2 UCHWAŁA NR XXXIII/119/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 1117.1 KB)
3 UCHWAŁA NR XXXIII/120/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2022
• Pobierz (PDF, 3168.18 KB)
4 UCHWAŁA NR XXXIII/121/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 1215.28 KB)
5 UCHWAŁA NR XXXIII/122/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli
• Pobierz (PDF, 6096.67 KB)

 

XXXIV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (04.11.2014)
1 UCHWAŁA NR XXXIV/123/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr VII/39/2012 Zgromadzenia Związku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zakup i modernizację nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Biura Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" oraz zakup wyposażenia
• Pobierz (PDF, 959.83 KB)
2 UCHWAŁA NR XXXIV/124/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
na rok 2014

• Pobierz (PDF, 1449.37 KB)
3 UCHWAŁA NR XXXIV/125/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2014-2017
• Pobierz (PDF, 4794.92 KB)
4 UCHWAŁA NR XXXIV/126/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2015
• Pobierz (PDF, 3399 KB)
5 UCHWAŁA NR XXXIV/127/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na lata 2015-2018
• Pobierz (PDF, 4261.58 KB)

 

XXXV posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" (28.11.2014)
1 UCHWAŁA NR XXXV/128/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 882.4 KB)
2 UCHWAŁA NR XXXV/129/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO–PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
• Pobierz (PDF, 924.08 KB)
   

wstecz